להלן לוח זמנים של התהליך:

תקופת הרישום לאתר מה-07/02/2021 עד ה-30/05/2021
תקופת דירוג העדיפויות באתר מה-06/06/2021 עד ה-20/06/2021
שליחת הודעות למועמדים 05/07/2021 לכל המאוחר