לשאלות הקשורות לרישום באוניברסיטאות ובמכללות, יש לפנות לאגפי הרישום של המוסדות.
לשאלות הקשורות לראיונות, הגשת טפסים, תוכניות הלימוד וחתכי קבלה, יש לפנות למזכירויות המחלקות במוסדות.
נשמח לקבל שאלות הקשורות לשימוש במערכת השיבוץ הממוחשבת ונשתדל לחזור אליכם בהקדם האפשרי. כתובת המייל שלנו היא support@psychologymatch.org