להלן רשימת המוסדות המשתתפים בתהליך השיבוץ הממוחשב:

אוניברסיטת אריאל
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת חיפה
החוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל-אביב
האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה הפתוחה
הטכניון
המכללה האקדמית אחוה
המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
המכללה האקדמית ת"א-יפו
המכללה האקדמית תל-חי
המסלול האקדמי המכללה למינהל
המרכז האקדמי רופין
המרכז הבינתחומי הרצליה