להלן לוח זמנים של התהליך:

תקופת הרישום לאתר מה-02/02/2020 עד ה-28/05/2020
תקופת דירוג העדיפויות באתר מה-07/06/2020 עד ה-21/06/2020
שליחת הודעות למועמדים 02/07/2020 לכל המאוחר