להלן לוח זמנים של התהליך:

תקופת הרישום לאתר מה-01/02/2017 עד ה-28/05/2017
תקופת דירוג העדיפויות באתר מה-06/06/2017 עד ה-20/06/2017
שליחת הודעות למועמדים 04/07/2017 לכל המאוחר