להלן לוח זמנים של התהליך:

תקופת הרישום לאתר מה-15/02/2024 עד ה-25/06/2024
תקופת דירוג ההעדפות באתר מה-01/07/2024 עד ה-21/07/2024
שליחת הודעות למועמדים 01/08/2024 לכל המאוחר