להלן לוח זמנים של התהליך:

תקופת הרישום לאתר מה-01/02/2019 עד ה-28/05/2019
תקופת דירוג העדיפויות באתר מה-06/06/2019 עד ה-20/06/2019
שליחת הודעות למועמדים 04/07/2019 לכל המאוחר